Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Sociāli demogrāfisko procesu etniskā diferenciācija”. Ar lasījumu uzstāsies Denīze Ponomarjova (LU doktorante). Lasījums notiks 2017. gada 10. maijā plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā.

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Comments are closed.

Post Navigation