Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Alternatīvo datu vākšanas rīku izmantošana cenu statistikā“.

Ar lasījumu uzstāsies:
– Nataļja Dubkova, CSP Patēriņa cenu indeksu daļas vadītāja,
– Dāvis Liberts, CSP Patēriņa cenu indeksu daļas vadītāja vietnieks.

Lasījums notiks:
– 2019. gada 15. maijā plkst. 17.00
– Aspazijas bulv. 5, 320.auditorija

Dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Lasījuma slaidi:
.

2019. gada 14. martā no plkst 16.00 Latvijas Universitātes BVEF Aspazijas bulvāris 5, 225. auditorijā

Dienas kārtībā:

 1. LSA valdes pārskata ziņojums par darbu 2018.gadā (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana
 2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana
 3. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)
 4. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2019.gadā:
  1. Statistikas lasījumi (ziņo Biruta Sloka)
  2. Eiropas Statistikas diena 2019 (ziņo Aija Žīgure un Biruta Sloka)
  3. Ziemeļu valstu – Baltijas valstu un Ukrainas tīkla mācības 2019. gadā (ziņo Jānis Lapiņš)
  4. Augsta līmeņa statistikas kursi Eiropā (ziņo Biruta Sloka)
  5. Par dalību Starptautiskajā asociācijā (ziņo Biruta Sloka)
  6. Par LSA biedru naudas turpmāko samaksāšanu (ziņo Guna Graudiņa)
 5. Debates
 6. Dažādi

LSA biedra naudu (5 EUR) lūgums samaksāt ar internetbankas pārskaitījumu

Latvijas Statistiķu asociācija (biedrība)
Reģ. Nr. 40008042479
Konta numurs LV36HABA0551025061065
Lūdzu, maksājuma mērķī norādīt par kuru personu un par kuru gadu ir veikts biedra naudas maksājums.

Lūdzam aktīvi piedalīties debatēs un izteikt priekšlikumus LSA turpmākās darbības pilnveidošanai.

Grieķijas Statistikas institūta vārdā mēs aicinām jūs piedalīties mūsu 32. ikgadējā konferencē, kas notiks no 2019. gada 31. maija līdz 2. jūnijam Ioanninā, Grieķijā. Katru gadu konferenci rīko G.S.I. un kāds no institūtiem. Šogad konference tiek rīkota kopā ar Joannīnas Universitātes Matemātikas fakultāti.

Mērķis ir apvienot pētniekus no akadēmiskajām aprindām un teorētiskās un lietišķās statistikas jomām, sākot no varbūtībām un operāciju pētījumiem līdz biostatistikai un ekonometrijai.

Konferences mājas lapā http://esi2019.conf.uoi.gr/?lang=en var atrast gan vispārīgu, gan detalizētu informāciju par konferenci (par dokumentu apkopošanu, par priekšlikumiem īpašām sesijām vai semināriem, saviesīgiem pasākumiem, izmitināšanu utt.).

Pēc konferences mūsu prakse ir aicināt iesniegt konferences dokumentu galīgās versijas. Dokumenti tiek pakļauti salīdzinošās izvērtēšanas (peer review) procesam, un daudzi no tiem tiek publicēti mūsu Panhellenā statistikas konferences divvalodu rakstu krājumā.

Svarīgi datumi:

Ja rodas jautājumi, lūdzu, sūtiet e-pastu uz esi-stat@hol.gr.

Mēs ceram jūs satikt Joannīnā, Grieķijā.

Hroniska Moyssiadis
Priekšsēdētājs

Prodromos Prodromidis
Ģenerālsekretārs

Prof. Armando Montanari vieslekcijas notiks 2018. gada 29. novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1.

 • 10.30 Mediterranean Region Coastal Tourism, development and perspectives
 • 14.30 The Mediterranean Diet Model as instrument for regional development

Aicināti visi interesenti.

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

2018. gada 21.-24. augustā Latvijā, Jelgavā notika “Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas apsekojumu statistikas seminārs“. Šis bija 22. ikgadējais apsekojumu statistikai veltīts pasākums, kas tika organizēts Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas apsekojumu statistikas sadarbības tīkla ietvaros (Baltic–Nordic–Ukrainian Network on Survey Statistics).

Šī gada semināra galvenā tēma bija “Administratīvajos datos balstīta tautas skaitīšana” (Population census based on administrative data). Seminārā tika prezentētas arī vairākas citas ar apsekojumu statistisku saistītas tēmas. Semināra galvenie lektori bija prof. Li-Chun Zhang (Sauthemptonas Universitāte, Norvēģijas Statistika) un Dr. Anders Holmberg (Norvēģijas Statistika).

Seminārā kopā piedalījās 61 dalībnieks no 12 valstīm – Apvienotās Karalistes, Austrijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Ukrainas un Zviedrijas. Lielākā daļa no seminārā prezentētajiem materiāliem ir pieejama semināra mājas lapā: http://home.lu.lv/~pm90015/workshop2018/.

Pirmo reizi šīs sērijas pasākumos tika pasniegta balva par labāko studenta darbu. Šo balvu ieguva Diana Sokurova (Tartu Universitāte) par darbu “The Local Pivotal Method and its Application on StatVillage Data“.

Semināru organizēja Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti. Semināra sponsori bija Starptautiskais statistikas institūts (International Statistical Institute), Starptautiskā apsekojumu statistiķu asociācija (International Association of Survey Statisticians), Nordplus augstākās izglītības programma (Nordplus Higher Education program) un Centrālā statistikas pārvalde.

Nākamais Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas apsekojumu statistikas sadarbības tīkla organizētais pasākums būs Baltijas-Ziemeļvalstu apsekojumu statistikas konference – BaNoCoSS 2019. Konference notiks 2019. gada 16.-20. jūnijā Erebrū, Zviedrijā.