2013. gada 13. martā Centrālās statistikas pārvaldes 405. kabinetā plkst. 16.00 notika LSA valdes sēde.

 

Darba kārtībā jautājumi par:

1. Par statistiķa  standartu. Precizētais tiks atsūtīts līdz 27.02.2013. Ziņo Biruta Sloka;

2. Par LSA lasījumiem. Ziņo Biruta Sloka;

3. Par LSA biedru pilnsapulci. Ziņo Biruta Sloka;

4. Par LSA mājas lapu. Ziņo Biruta Sloka;

5. Par LSA organizēto ekskursiju. Ziņo Biruta Sloka, Aija Žīgure;

6. Par Studentu zinātnisko darbu konkursu. Ziņo Pēteris Zvidriņš;

7. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Aija Žīgure;

8. Citi jautājumi.

Š.g. 12.-13.novembrī, Igaunijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks Igaunijas Statistiķu asociācijas 25.konference. Tās galvenā tēma būs demogrāfiskie procesi Baltijā XXI gadsimtā. Konferences darba valoda pirmajā dienā būs angļu, bet otrajā – igauņu. Piedalīties ar ziņojumiem  konferencē uzaicināti Baltijas, Ziemeļvalstu, Vācijas, Polijas un Krievijas pārstāvji.

Konferences dienaskārtība ietvers sekojošas tēmas:

  • migrācija (iekšzeme un ārvalstu, tai skaitā nodarbinātības un izglītības nolūkos, pastāvīgie iedzīvotāji ar vairākām mītnes zemēm),
  • dabiskais pieaugums (izmaiņas kas notikušas kā īstermiņa, tā arī garākā laika periodā, prognozes),
  • mazākumtautības (to situācija salīdzinot ar pamatnāciju (piemēram, demogrāfiskais raksturojums, izglītība u.c. tautas skaitīšanas rezultāti)  izmaiņas etnisko minoritāšu pārstāvju skaitliskā sastāvā un globalizācijas procesu ietekmē uz tām),
  • izmaiņas mājsaimniecību sastāvā 21.gadsimtā u.c.

2013.gads ir pasludināts par Starptautisko statistikas gadu. Tas būs pirmais Starptautiskais statistikas gads, kas tiek organizēts vispasaules mērogā. Starptautiskā statistikas gada aktivitātēs ir iesaistījušās ap 1810 organizāciju visā pasaulē, lai plašai sabiedrībai izskaidrotu un popularizētu statistikas aizvien pieaugošo lomu mūsdienu globalizētās pasaules apstākļos. Kāpēc statistika guvusi tādu ievērību un kāpēc tieši mūsdienu apstākļos ir pieaugusi tās nozīme? Kad cilvēki dzird vārdu statistika, tas viņiem parasti asociējas ar sporta notikumiem vai mācību iestādi, ko viņi ir nesen beiguši. Un cilvēki tiešām šajā jēdziena statistika izpratnē ir tai ļoti tuvu. Un tomēr: kas ir statistika? Dažādās publikācijās ir mēģināts atbildēt uz šo jautājumu. Mūsu izpratnē statistika ir zinātne, kas nodarbojas ar datu iegūšanu, apstrādi, analīzi un to izskaidrošanu.  No vienas puses tā ir sausa teorija, kura reti kādu spēj aizraut. Būtībā tā ir arī sociālo zinātņu nozare, kurā tiek pētīti sabiedrības masveida parādību un procesu stāvokļi, pārmaiņas un savstarpējās sakarības, atklātas un izzinātas ar tām saistītās likumsakarības. Statistika ir nozare, kas ļauj piekļūt apkopotiem datiem, izdarīt no tiem secinājumus, mazināt neskaidrību par sabiedrībā un tautsaimniecības nozarēs notiekošo, modelēt dažādus procesus un tādējādi ne vien fiksēt situāciju, bet arī šo procesus ietekmēt, īstenojot atbilstošas politikas kā valsts, nozaru, pašvaldību, tā arī uzņēmumu līmenī. Ir pieaugusi savlaicīgas un kvalitatīvas statistikas loma tieši politisku lēmumu pieņemšanā. Starptautiskā statistikas gada ietvaros ir plānots arī izskaidrot, kāpēc statistika ir svarīga katram sabiedrības loceklim: no vienkāršas informācijas par katram sabiedrības loceklim viegli saprotamiem un viņu interesējošiem procesiem līdz iespējai piekļūt datu bāzēm internetā un pašiem modelēt nepieciešamos datu kopumus.

 

Starptautiskā statistikas gada aktivitātēs piedalās gan profesionālas statistikas institūcijas, gan augstskolas un citas mācību iestādes, valsts institūcijas un uzņēmējsabiedrības, pētnieciskās organizācijas un asociācijas, to vidū arī Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas statistiķu asociācija.

 

Aicinām visus aktīvi piedalīties Starptautiskā statistikas gada aktivitātēs!

Saite uz Starptautiskā statistikas gada mājas lapu ->

Saite uz Statistikas gada preses ziņojumiem ->