God./Cien. Latvijas Statistiķu asociācijas biedri,

Uzaicinām Jūs uz LSA biedru kopsapulci, kura notiks 2014.gada 19.februārī, trešdien, plkst 16.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulvāris, 19).

Reģistrēšanās no plkst.15.30.

Dienas kārtībā:

 1. LSA valdes pārskata ziņojums par darbu 2013.gadā (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana
 2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana
 3. LSA valdes vēlēšanas
 4. Zinātnisko darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana (ziņo Pēteris Zvidriņš)
 5. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)
 6. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2014.gadā (ziņo Biruta Sloka)Debates
  1. Statistikas lasījumi
  2. LSA organizētā ekskursija 2.-3.augustā
 7. Debates
 8. Dažādi

IMG_2496aŠ.g. 31.oktobrī, ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.505 akadēmiķim habilitētajam ekonomikas doktoram Oļģertam Krastiņam tika piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts par nopelniem matemātiskās statistikas attīstībā, kā arī studentu un jauno zinātnieku sagatavošanā.

Latvijas statistiķu asociācija sveic Oļģertu Krastiņu par saņemto atzinību, augsti novērtējot viņa izcilo ieguldījumu statistikas jomas veicināšanā!

 

J.VucansPar nopelniem Latvijas valsts labā š.g. 18.novembrī LZA valdes loceklim Dr.math. Jānim Vucānam tika pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis, III šķiras apbalvojums un viņš iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.

Latvijas statistiķu asociācija sveic Jāni Vucānu ar valsts apbalvojumu!

 

2013.gada 25.novembrī, plkst. 17.00, Baiba Zukula un Mārtiņš Liberts (CSP) informēs par iedzīvotāju skaita novērtēšanas metodoloģiju. Lasījums notiks Aspazijas bulv. 5, 500.telpā.

2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti apliecināja, kas esošā iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas aprēķinu metodoloģija, izmantojot Iedzīvotāju reģistru un iedzīvotāju dabiskās kustības  datus turpmāk vairs nav izmantojama, jo Iedzīvotāju reģistrs nespēj uztvert visas iedzīvotāju starptautiskās ilgtermiņa  migrācijas . Lai turpmāk iegūtu pēc iespējas precīzus ikgadējos datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu valstī, bija nepieciešams meklēt jaunus risinājumu, kas ļautu novērtēt  iedzīvotāju skaitu un ilgtermiņa migrāciju , tas ir, cik iedzīvotāju pastāvīgi dzīvo valstī un cik to ir pametuši. Jaunā pastāvīgo iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanas metodoloģija pamatojas ne tikai uz Iedzīvotāju reģistra, bet arī uz citu administratīvo datu izmantošanu, kā arī uz 2011.gada Tautas skaitīšanu un spoguļstatistiku , un tās rezultāti jau tiek publicēti.

1. Jaunais statistikas likumprojekts 

       Ieva Začeste, CSP, otrdien, 22. oktobrī no plkst. 17.00

  

2. Iedzīvotāju skaitīšanas metodika

       Maranda Behmane, CSP, pirmdien, 25. novembrī no plkst. 17.00

              

3. Sporta statistika

       Andris Staģis, Sporta statistiķis, pirmdien, 16. decembrī no plkst. 17.00

 

4. Saslimstība ar kuņģa vēzi

       Jānis Misiņš, LSA valdes loceklis, pirmdien, 20.janvāris, 2014

 

5. Ekonometrijas metodes dzīves līmeņa pētījumos

           Ilze Balode, Ventspils augstskola, februāris, 2014

 

6. Simulācijas eksperimentu izmantošana apsekojumu izmaksu efektivitātes novērtēšanā

       Mārtiņš Liberts, CSP, marts, 2014

 

7.  Nacionālo kontu attīstības virzieni

        Dace Tomase, CSP, 2014. aprīlis

 

LSA valde informē par Igaunijas statistiķu uzstāšanos Latvijas Universitātē

Vieslekcijas notiks 17. septembrī 14:30 LU Mazajā Aulā, Raiņa bulv. 19.

Diana BeltadzeCensus data about Estonia, reflection and reception

Ene Margit TiitCensus as a tool for description and prognosing the population development process

Lasīt šeit>>

Sešas biedrības, kas izveidoja Statistika 2013 – Amerikas statistiķu asociācija, Starptautiskā biometrikas asociācija, Matemātiskās statistikas institūts, Starptautiskais statistikas institūts (un Bernulli biedrība), kā arī Karaliskā statistikas biedrība organizē starpdisciplīnu sanāksmi, kas ieskatīsies statistikas zinātnes nākotnē.

 

Seminārs Statistikas zinātnes nākotne notiks Londonā, š.g. 11.-12.novembrī. Dalībniekiem būs iespēja diskutēt par statistikas nozīmi un statistiskos  pētījumu iespējām nākamajai desmitgadei. Kur virzās statistika kā disciplīna, kā iegūtā pieredze var palīdzēt uzlabot statistikas nākotnes virzienu.

 

Seminārā paraudzēts piedalīties tikai uzaicinātām personām.

 

Papildu informācija par semināru pieejam šeit >>